φρανσις θεοδωρα

Η Φρανσίς Θεοδώρα είναι λογοθεραπεύτρια, και απόφοιτος του τμήματος
Λογοθεραπείας του πανεπιστημίου City University of London, από το 2015.
Έχει εργαστεί εθελοντικά σε δημόσιες δομές παρέμβασης για παιδιά με
δυσκολίες επικοινωνίας και λόγου (σχολεία, κλινικές κ.α.) στην Αθήνα και στο
Λονδίνο. Έχει πιστοποιηθεί ως θεραπεύτρια παρέμβασης Floortime και των προγραμμάτων του Hanen.
Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του κέντρου μας από το 2016.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα σεμινάρια μετεκπαίδευσης και
συνέδρια, τα οποία έχει παρακολουθήσει:

-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities
(FEDCs)/ ICDL Online Classroom with Denise Wilson and Julie Sealy

-Νοέμβριος 2018
DIR 101: An Introduction to DIR® and DIRFloortime®/ MindBuilders, London

– Ιανουάριος 2017
Αυτοτελές σεμινάριο Παιγνιοθεραπείας / Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Εξέλιξη

-Οκτώβριος 2016
More Than Words / The Hanen Program for Parents of Children with AutismSpectrum Disorder

-Μάιος 2016
Coaching Parents in How to Play / A Hanen Centre e-Seminar

-Μάιος 2016
Starting Early… Red Flags and Treatment Tips for Toddlers on the AutismSpectrum / A Hanen Centre e-Seminar

-Μάιος 2016
Teaching Tuning In: Practical Strategies to Promote Theory of Mind for Verbal
Children on the Autism Spectrum / A Hanen Centre e-Seminar

-Οκτώβριος 2015
It Takes Two to Talk / The Hanen Program for Parents of Children with Language Delays

-Οκτώβριος 2010
Βασικό Σεμινάριο του Γλωσσικού Προγράμματος MAKATON / ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ