ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

«Πρόγραμμα στο σπίτι»

Το φυσικό περιβάλλον είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που

καθορίζουν τη μάθηση. Η παρέμβαση σε φυσικό περιβάλλον και συνθήκες για το

άτομο, ευνοεί όχι μόνο την αποτελεσματικότερη μάθηση, αλλά και τη γενίκευση

των υπό εκπαίδευση δεξιοτήτων σε όλα τα πλαίσια της καθημερινότητας του ατόμου.

Στο κέντρο Εξέλιξη έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να

καλύψει τις ανάγκες του ατόμου και της οικογένειάς του στο φυσικό τους

περιβάλλον. Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε

άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος  ηλικίας 3 έως 18 ετών κάθε επιπέδου.

 

Το «Πρόγραμμα στο Σπίτι» παρέχει στο άτομο και την οικογένειά του:

– Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες

– Προσαρμοσμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στο εκάστοτε περιβάλλον (σπίτι,

σχολείο, γειτονιά, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ιατρικές επισκέψεις κ.α.)

– Εξατομικευμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν σφαιρικά τις

ανάγκες ενός ατόμου (Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός και Ψυχολόγος).

– Εκπαίδευση των εμπλεκομένων με το άτομο προσώπων (γονείς, αδέρφια, συγγενείς, φίλοι, δάσκαλοι, κ.α.)

– Ευέλικτες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας του ατόμου.

– Άμεση επικοινωνία του ατόμου ή της οικογένειας με εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Η λειτουργία του «Προγράμματος στο Σπίτι» απαρτίζεται από Ψυχολόγο,

Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή. Η διεπιστημονική ομάδα

έρχεται σε επαφή με την οικογένεια, καταγράφονται και αξιολογούνται οι ανάγκες

του παιδιού και των υπολοίπων μελών της οικογένειας και κατόπιν αποφασίζεται

ποιες ειδικότητες πρόκειται να  απαρτίζουν την θεραπευτική ομάδα.

 

Με βάση την αξιολόγηση των εξατομικευμένων αναγκών κάθε οικογένειας,

διαμορφώνεται το ΑΕΠ (Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) κάθε παιδιού το οποίο

περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους του τρέχοντος διαστήματος καθώς και

την μεθοδολογία και τις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Οι στόχοι αποφασίζονται από κοινού με την

οικογένεια και δίνονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και οδηγίες που θα

καλούνται να χρησιμοποιούν  τα μέλη της οικογένειας έως την επόμενη συνάντηση.

 

Σε γενικές γραμμές, το «Πρόγραμμα στο Σπίτι» στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω τομέων:

 

Α. Ενίσχυση και Γενίκευση Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη και γενίκευση της λεκτικής κατανόησης και έκφρασης.

Ενίσχυση και γενίκευση των βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενός ατόμου

(π.χ. να ζητά κατάλληλα, να αρνείται κατάλληλα, να ζητά βοήθεια, κ.α.)

Παράλληλα, ενίσχυση και γενίκευση της αυθόρμητης έκφρασης των επιθυμιών και των αναγκών του παιδιού.

 

Β. Ανάπτυξη και Γενίκευση Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη  των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων όπως εναλλαγή σειράς,

αμοιβαίο μοίρασμα δραστηριοτήτων παιχνιδιού, κοινωνική μίμηση.

Ανάπτυξη του φανταστικού παιχνιδιού και του αμφίδρομου κοινωνικού

παιχνιδιού χρησιμοποιώντας κυρίως οικείες και καθημερινές κοινωνικές καταστάσεις.

Ενίσχυση της συμμετοχής σε ομαδικά παιχνίδια με την οικογένεια.

 

Γ. Αντιμετώπιση και Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Κατανόηση του πλαισίου και των συνθηκών μέσα στις οποίες συμβαίνουν

ανεπιθύμητες και μη λειτουργικές συμπεριφορές με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό τους.

 

Δ. Οργάνωση του Χώρου και του Χρόνου

Η εφαρμογή του Προγράμματος T.E.A.C.C.H μας δίνει την δυνατότητα να

οργανώσουμε το  περιβάλλον και τον χρόνο του παιδιού με τέτοιο τρόπο ώστε να

γίνει περισσότερο προβλέψιμο και ασφαλές για τα παιδιά.

 

Ε. Βελτίωση των Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής

Το «Πρόγραμμα στο σπίτι» δίνει την δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε και να

γενικεύσουμε, σε στενή συνεργασία με την οικογένεια, δεξιότητες απαραίτητες για

την όσο το δυνατόν καλύτερη και ανεξάρτητη φροντίδα της προσωπικής του

υγιεινής καθώς επίσης και της λειτουργικότητας  του παιδιού μέσα στο σπίτι και την

κοινότητα.

 

Το «Πρόγραμμα στο Σπίτι» λειτουργεί κυρίως απογευματινές ώρες. Ωστόσο,

υπάρχει ευελιξία κατόπιν συνεννοήσεως ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.