ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

 • ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 • ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελούνται από συνομήλικα παιδιά  (±1-2 έτη), γενικά

παρόμοιων δυνατοτήτων και οπωσδήποτε με αντίστοιχες ανάγκες (η συμπληρωματικότητα

των αναγκών των μελών της ομάδας είναι το κυριότερο κριτήριο της επιλογής των μελών

της). Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 6 παιδιά με έναν ή δυο

θεραπευτές διαφορετικών κατά προτίμηση ειδικοτήτων.  Πριν την ένταξη ενός παιδιού στην

εκάστοτε ομάδα γίνονται κάποιες ατομικές συναντήσεις προκειμένου να αξιολογηθούν οι

δυνατότητες και οι δυσκολίες του. Στόχος των ομάδων είναι η ενίσχυση της κοινωνικής τους

κατανόησης, η κατάκτηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς και η

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες στόχο έχουν:

 • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαλόγου.
 • Την κατανόηση των κοινωνικών κανόνων.
 • Την ανάπτυξη της θεωρίας του νου.
 • Την αναγνώριση και κατανόηση των εξωλεκτικών σημάτων επικοινωνίας.
 • Την κατανόηση της έννοιας και των κανόνων φιλίας.
 • Την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών.
 • Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παιχνιδιού.
 • Της ανάπτυξη φαντασίας.

Οι βασικότερες  εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις ομάδες είναι:

 • Παιχνίδια ρόλων.
 • Συμπεριφορικό Δράμα
 • Εικονογραφημένες ιστορίες (comic strip conversations)
 • Κοινωνικές ιστορίες
 • Οπτικοποιημένο υλικό για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου, οπτικοποιημένοι

κανόνες συμπεριφοράς, χρήση συστήματος αξιολόγησης και επιβράβευσης.

 • Κοινωνικοί κύκλοι.
 • Πυραμίδα συμπεριφορών.
 • Η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne
 • Εξωτερικά προγράμματα.

Οι στόχοι της ομάδας, ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, μπορούν να

εμπλουτιστούν και με πιο ειδικούς στόχους, όπως εργοθεραπευτικούς, λογοθεραπευτικούς,

μαθησιακούς, κλπ. Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός μεταξύ των 2 θεραπευτών της ομάδας

θα σχεδιάσει μια δραστηριότητα με σκοπό να δουλευτεί ο επιλεγμένος ειδικός στόχος. Για

παράδειγμα στην εκμάθηση κινητικών παιχνιδιών με μπάλα πέρα από την εκμάθηση των

κανόνων του εκάστοτε παιχνιδιού, ο εργοθεραπευτής μπορεί να βάλει ως στόχο την

βελτίωση του αμφίπλευρου συντονισμού.

Αν το θέμα συζήτησης του κύκλου είναι για παράδειγμα η οικογένεια ο λογοθεραπευτής

μπορεί να φτιάξει μια δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας περιγραφής

προσώπων.

Ένα άλλο παράδειγμα συνεργασίας παιδαγωγού και εργοθεραπευτή, είναι να χωρίσουν τα

παιδιά σε δυάδες με σκοπό να ψάχνουν στον χώρο κάρτες που να ξεκινούν από ένα

συγκεκριμένο γράμμα (μαθησιακός στόχος). Το ένα παιδί μπορεί να κάθεται πάνω σε πατίνι

και το άλλο να σπρώχνει (ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας, εμπιστοσύνης και

βελτίωση της ισορροπίας).

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ