Σιτιση με τη μεθοδο SOS

Σίτιση με τη μέθοδο SOS / The SOS Approach to Feeding

 

Πρόκειται για μια προσέγγιση που αποσκοπεί στην αξιολόγηση και παρέμβαση των παιδιών από κάθε πληθυσμό που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σίτιση αλλά και αδυναμία να κερδίσουν σωματικό βάρος. Η ονομασία της προέρχεται από τις λέξεις Sequential=Διαδοχική, Oral=Στοματική, Sensory=Αισθητηριακή. Αναπτύχθηκε από την Δρ Kay Toomey, Ph.D., Παιδιατρική Ψυχολόγο σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδιάτρους, διατροφολόγους κ.α.).

Λαμβάνεται υπόψη ένα σύνολο παραγόντων όπως, τα κινητικά ορόσημα, οι στοματοκινητικές δεξιότητες, η αισθητηριακή ανάπτυξη, η μάθηση/συμπεριφορά , η διατροφή και το περιβάλλον του παιδιού. Το πρόγραμμα εστιάζει στην αύξηση του επιπέδου άνεσης ενός παιδιού με τη διερεύνηση και τη μάθηση σχετικά με τις διαφορετικές ιδιότητες των τροφίμων (υφή, σχήμα, γεύση, χρώμα κ.α.) μέσα από μία ιεραρχία βημάτων.Σύμφωνα με τη προσέγγιση αυτή, υποστηρίζεται πως υπάρχουν 32 βήματα που πρέπει να περάσει ένα παιδί για να καταναλώσει μία τροφή.

Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Στις ομάδες εντάσσονται παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Οι συνεδρίες περιλαμβάνουν την αισθητηριακή προετοιμάσια του παιδιού και την εμπλοκή του παιδιού με μια συγκεκριμένη ιεραρχία τροφών που έχει σχεδιαστεί για το ίδιο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη φυσική παρουσία των γονιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τη συνέχιση των θεραπευτικών γευμάτων στο σπίτι με την καθοδήγηση και τις οδηγίες του θεραπευτή.