Σελλα Κατερινα

Η Κατερίνα Σελλά, είναι λογοθεραπεύτρια, απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας, του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών, από το 2010. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Νευροεπιστήμες, τη Γλώσσα και Επικοινωνία (MSc Neuroscience, Language and Communication), από το Πανεπιστήμιο University College of London (UCL), από το 2013. Έχει εκπαιδευθεί στο Early Start Denver Model από το Mind Institute, University of California, Davis (Advanced Workshop).

Από το 2010 εργάζεται σε ιδιωτικές δομές παρέμβασης για παιδιά με δυσκολίες λόγου και ομιλίας, ενώ το ειδικό ενδιαφέρον της εστιάζεται τις αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του κέντρου μας από το 2014.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα σεμινάρια μετεκπαίδευσης και συνέδρια, τα οποία έχει παρακολουθήσει:

– The Hanen Center “More than Words”

-Β ́κύκλος εποπτείας σε θέματα Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας
“Λογοθεραπεία και Αυτισμός” , Ιωάννης Βογινδρούκας- ΕΨΥΜΕΑ

-Jake Greenspan -The Floortime Center, Μονορόδι, Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου “DIR/Floortime”

– Το Παιχνίδι ως Θεραπευτικό Εργαλείο, Ελένη Αγγελίδη

-Χάρις Καρνέζη “Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα”

– Marte Meo Practitioner, Marte Meo Hellas

-The Hanen Center “It takes two to talk”

-Anna Freud Center, UCL “Implications of Research on the Neuroscience of Affect,
Attachment, and Social Cognition”

-Pyramid Educational Consultants, Hellas – Πλέσσα Α. Αραμπίσογλου Ε.
“PECS – Basic Training Workshop”

-Dr Μαλανδράκη Α. Γεωργία, PhD, CCC-SLP “Παιδικός Τραυλισμός: Αξιολόγηση και Θεραπευτική
Προσέγγιση”

– Διήμερο Σεμινάριο για την Αφήγηση – Ειρήνη Λεβαντή, Phd- ΠΣΛ

-Catherine Faherty, Dr.Steven Love- Ελληνική Εταιρία

-Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων
“T.E.A.C.CH ”

-Catherine Faherty & Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων και Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)
“Κοινωνικές Ιστορίες”

-Τμήμα Λογοθεραπείας, Τει Πατρών – 64η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής – ΚΕΔΔΥ
«Ημερίδα, Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας στην
Προσχολική Ηλικία»

-Hellenic Society of Phoniatric and Swallowing Disorders –
Panhellenic Association of Logopedists – Phoniatrics
Speech and Swallowing department of the Athens
Medical Center
“2nd Practical Symposium on Voice and Swallowing and their
Disorders”

-Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – IALP
«Διημερίδα, Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας σε
Παιδιά και Ενήλικες »

-Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – IALP
«1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπουδαστών
Λογοθεραπείας»

-Κέντρο Τεχνολογικών Ερευνών Πάτρας, Τομέας Υγείας
«Ο ρόλος του λογοπαθολόγου στην αντιμετώπιση της
γεροντικής άνοιας & της νόσου Alzheimer»