σεβη τερζη

Η Τερζή Σεβαστή είναι Ειδική παιδαγωγός. 

Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έπειτα συνέχισε τις

σπουδές της στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου».

 

Έχει μετεκπαιδευτεί στη Μέθοδο Μαυροειδή «Αποκατάσταση Μαθησιακών

δυσκολιών και Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών». Έχει πιστοποιηθεί στη χορήγηση

ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολίων (Αθηνά Τεστ,

Λογόμετρο) Παράλληλα έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της στην «Ειδική Αγωγή –

Μαθησιακές Δυσκολίες: Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα

ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit και ΛαΤω» και στην «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές

Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία»

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τέλος, είναι πιστοποιημένη Practitioner LEGO®- based therapy training.

 

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων. Ενδεικτικά:

 

 Διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών με σύνδρομο Asperger».

 «Παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης: «Μία διαδικασία προσαρμογής και αναπροσαρμογής».

 «Διάσπαση Προσοχής-Υπερκινητικότητα».

 

Από το 2013 εργάζεται ιδιωτικά και σε κέντρα ειδικών θεραπειών αναλαμβάνοντας

την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων

αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα αναλαμβάνει την σχολική

προετοιμασία νηπίων για την ομαλή ένταξη τους στο σχολικό πλαίσιο.