σεβη τερζη

Η Σέβη Τερζή είναι Ειδική παιδαγωγός. 

Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έπειτα συνέχισε της σπουδές της στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου».

Έχει μετεκπαιδευτεί στη Μέθοδο Μαυροειδή «Αποκατάσταση Μαθησιακών δυσκολιών και Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών» και έχει πιστοποιηθεί στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολίων (Αθηνά Τεστ, Λογόμετρο). Παράλληλα είναι πιστοποιημένη Practitioner LEGO®-based therapy training. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων. Ενδεικτικά:

 Διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών με σύνδρομο Asperger».

 «Παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης: «Μία διαδικασία προσαρμογής

και αναπροσαρμογής».

 «Διάσπαση Προσοχής-Υπερκινητικότητα».

 

Από το 2013 εργάζεται ιδιωτικά και σε κέντρα ειδικών θεραπειών

αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση και εξατομικευμένη αποκατάσταση ειδικών

μαθησιακών δυσκολιών και δυσκολιών μάθησης. Παράλληλα αναλαμβάνει την

σχολική προετοιμασία νηπίων για την ομαλή ένταξη τους στο σχολικό πλαίσιο.