Σαμοιλη Μαγδα

Η Σαμοΐλη Μαγδαληνή σπούδασε Λογοθεραπεία στο Queen Margaret University of Edinburgh. Έχει εκπαιδευτεί στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση την Συμπεριφοράς (ΑΒΑ πρώιμη παρέμβαση) σε παιδιά με ΔΑΦ και στο Early Start Denver Model από το Mind Institute, University of California, Davis (Introductory Workshop). Έχει πιστοποιηθεί ως θεραπεύτρια παρέμβασης στο σπίτι (home programming) και θεραπεύτρια CBD (Γνωστικό Συμπεριφοριστικό Δράμα) για παιδιά υψηλής λειτουργικότητας με ΔΑΦ. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει  τον εκπαιδευτικό κύκλο «Food is sensory, Helping Children Love The Sensory Aspects of Food» από το «Get Permission Approach» (Marsha Dunn Klein).

(Επιλεκτικότητα σίτισης, θεραπεία με ψίχουλα, ευαίσθητες και πετυχημένες στρατηγικές για δοκιμή νέων τροφίμων.)Εργάζεται από το 2006 σε διάφορα επιστημονικά κέντρα και είναι επιστημονική συνεργάτιδα του κέντρου μας από το 2013. Έχει παρακολουθήσει μια σειρά από εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που αφορούν την επιστήμη της λογοθεραπείας όπως (αναφέρονται ενδεικτικά):

– Ψυχοκινητική καθυστέρηση
– Μαθησιακές δυσκολίες

– Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο

– Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
– Νευροωτολογία – κώφωση
– Νευρολογικές διαταραχές
– Τραυλισμός
– Κοινωνικές ιστορίες
– Βασικές αρχές του PECS (Picture Exchange Communication System)
-TEACCH θεωρητικό μέρος, βασικές αρχές και εφαρμογή του στην εκπαίδευση
– Μυολειτουργικες δυσκολίες
– Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση μερος Α’
– Διαχείριση θυμού σε παιδιά με ΔΑΦ.

Τέλος έχει κριθεί ικανή για την χορήγηση των παρακάτω διαγνωστικών δοκιμασιών:

– Hamilton (a) = κλίμακα άγχους
– Hamilton (d) = κλίμακα κατάθλιψης
-Φωνολογικό τεστ του συλλόγου λογοπεδικών
– Δυσαρθρία τεστ (Frenchay Dysarthria Test)
– Mini mental = μνήμη
– Verbal fluency = Κατονομασία
– Αθηνά Τεστ
– Αφασία Τεστ
– Celf-pre school test
– Derbyshire test