Πραπα Δημητρα

Η Δήμητρα Πράπα είναι ειδική παιδαγωγός (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών) και παιγνιοθεραπεύτρια (Έρμα). Ασχολείται με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού,
όπως επίσης και με την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών.

Έχει εκπαιδευτεί στη Lego-Based Therapy (Bricks for Autism, Cambridge University) και στο Marte Meo (Practitioner Level, Marte Meo Hellas).

Έχει εκπαιδευθεί σε εργαλεία και μεθόδους παρέμβασης για τη Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος, όπως:
— PECS (Σύστημα Επικοινωνίας με Ανταλλαγή Εικόνων)
— TEACCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές
Επικοινωνίας)
–Social Stories (Κοινωνικές Ιστορίες)

– Σεξουαλική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ 

 

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων για το παιχνίδι (ενδεικτικά αναφέρονται «Κοινωνικές Δεξιότητες και συναισθηματική
αγωγή μέσω παιχνιδιού»/ Το Νήμα, «Νευρο-δραματικό παιχνίδι στην Παιγνιοθεραπεία/
Prof. Sue Jennings, Herma, «Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα τραυματικά γεγονότα και
πώς μπορεί η παιγνιοθεραπεία να βοηθήσει»/ Brenda Meldrum, Herma).
Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει το Πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες/
Δυσλεξία» του Κέντρου Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη χορήγηση του Τεστ
Σχολικής Ετοιμότητας «Αθηνά», όπως επίσης και στην διδακτικο-διορθωτική παρέμβαση
βασισμένη στο Τεστ και την κατάρτιση πλάνου διδασκαλίας. Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια προγραμματισμού στην εκπαίδευση.