Παιγνιοθεραπεια για αδερφια παιδιων με ΔΑΔ

Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική μέθοδος θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, παιδιά που έχουν βιώσει μια τραυματική εμπειρία ή μια σημαντική απώλεια, κ.α. Στο πρόγραμμα αυτό στοχεύουμε στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών που έχουν αδέλφια με ΔΑΦ. Με βάση τις αρχές της Παιγνιοθεραπείας, τα παιδιά αυτά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που βιώνουν στην καθημερινότητά τους, οι οποίες αποδίδονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειας (π.χ. μειωμένη προσοχή από γονείς, απομόνωση/ κοινωνικός αποκλεισμός, δυσάρεστα/ ανάμεικτα συναισθήματα, αντιμετώπιση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών). Παράλληλα, μέσα από το παιχνίδι δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν το προσωπικό τους βίωμα και τα συναισθήματά τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες απαραίτητες για το χειρισμό των προκλήσεων της καθημερινότητάς του, όπως οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, η κατανόηση και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αδέλφια ηλικίας από 4 έως 12 ετών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό πλαίσιο. Οι ομάδες διαμορφώνονται με βάση το κοινό θεραπευτικό αίτημα και την ηλικία των συμμετεχόντων και απαρτίζονται από 3 έως 5 παιδιά.