ΟΡΑΜΑ

ΟΡΑΜΑ

Η επαφή με τα άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού και τις οικογένειες τους είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Εκτός από τη διάθεση να παρέμβεις και να γίνεις χρήσιμος για αυτούς, η εμπειρία αυτή είναι και μια πρόκληση. Όπως λέει και η L. Wing: “Εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε με τα άτομα με Αυτισμό πρέπει να προσπαθήσουμε να εισέλθουμε στον κόσμο τους, μια και αυτοί δεν μπορούν να βρουν το δρόμο για το δικό μας. Πρέπει να μάθουμε να κατανοούμε και να συμπάσχουμε με την αυτιστική εμπειρία, ώστε να βρίσκουμε τρόπους να βοηθάμε το κάθε άτομο να ανταποκρίνεται σε ένα σύστημα κοινωνικών κανόνων που τους είναι παντελώς ξένο. Η ανταμοιβή για την προσπάθεια που καταβάλουμε είναι μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την εκτίμηση του θαύματος της ανάπτυξης των παιδιών. Το κλειδί του Αυτισμού είναι το κλειδί για τη φύση της ανθρώπινης ζωής.»

Το κείμενο αυτό αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο το όραμα και την προσέγγιση του χώρου μας. Μέσα από συνεχή προσπάθεια, παρατήρηση και μελέτη προσπαθούμε να εξελισσόμαστε όλο και περισσότερο σε σχέση με το αντικείμενο της δουλειάς μας και την κατανόησή του, αλλά και σε σχέση με την ικανότητα μας να ακούμε και να σχετιζόμαστε με το άτομο με αυτισμό και την οικογένειά του. Συνεχείς επιμορφώσεις, εφαρμογή νέων τεχνικών παρέμβασης, επιλογή συνεργατών και συνεχιζόμενη εξειδίκευση, όλα στοχεύουν στην εξέλιξη των εξυπηρετούμενων προς μια καλύτερη προσαρμογή και ποιοτικότερη ζωή.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στο όνομά μας «ΕΞΕΛΙΞΗ»