Νικολακακης γιωργος

Ο Γιώργος Νικολακάκης είναι εργοθεραπευτής και απόφοιτος του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην  ΑΤΕΙ Αθήνας) από το 2018. 

Έχει ασκήσει κλινική πρακτική σε ποικίλα θεραπευτικά πλαίσια.  Ξεκίνησε παρέχοντας υπηρεσίες εργοθεραπείας σε παιδιά στην Εταιρεία  Προστασίας Σπαστικών. Συνέχισε την κλινική άσκηση στο «Αιγινήτειο»  Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Έπειτα κατά τη διάρκεια της  πρακτικής του άσκησης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων  Αθήνας συμμετείχε στον τομέα υποστηρικτικής τεχνολογίας και  αυτουπηρετήσης και εκπαιδεύτηκε σε όλες τις διεργασίες του δωματίου  εργοθεραπείας. Ο κύκλος της πρακτικής άσκησης ολοκληρώθηκε στο  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Παράλληλα το 2015 εργάστηκε ως  συνοδός ατόμου με εγκεφαλική παράλυση σε καλοκαιρινή κατασκήνωση  του δήμου Αθηναίων διαρκείας τριών εβδομάδων. Επιπλέον, έχει  αποκτήσει και την εμπειρία της παράλληλης στήριξης στο E.E.E.ΕK Αγίου  Δημητρίου (συνοδός παράλληλης στήριξης παιδιού με αυτισμό και  σύνδρομο Down). 

Από το 2019 έως και σήμερα εργάζεται ως εργοθεραπευτής στο  Ψυχαγωγικό Κέντρο παιδιού και εφήβου «Εξέλιξη». Παρέχει ατομικές  συνεδρίες εργοθεραπείας έπειτα από τη λεπτομερή αξιολόγηση του  αισθητηριακού profile κάθε παιδιού. Παράλληλα συντονίζει ομάδες  κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών.  Συμμετέχει ενεργά στις διεπιστημονικές ομάδες αλλά και στις ατομικές  εποπτικές του συναντήσεις με σκοπό τη συνεχή εξέλιξη και πρόοδο. 

Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εργάζεται στο Κέντρο  ειδικών θεραπειών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΑμΕΑ , «Αστεριών  Δράσεις». Στο πλαίσιο αυτό εργάζεται ως υπεύθυνος του πρωινού  θεραπευτικού προγράμματος και ομάδων κοινωνικοποίησης,  δημιουργώντας και οργανώνοντας το πρόγραμμα και τις δράσεις για τις  θεραπευτικές ομάδες. Παράλληλα, συντονίζει τις διεπιστημονικές ομάδες  και είναι υπεύθυνος για κοινωνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις (οργάνωση  και επιμέλεια πασχαλινού bazaar). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως βασικός  εισηγητής σε διαδικτυακό webinar.  

Γενικότερα, έχει εμπλακεί θεραπευτικά με παιδιά που  παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος αναπτυξιακών διαταραχών όπως διάχυτη  αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός), διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, δυσπραξία, δυσκολίες στην αισθητηριακή ρύθμιση και 

επεξεργασία, δυσκολίες στον αδρό και λεπτό κινητικό συντονισμό, τη  γραφή, το παιχνίδι, τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ένδυση,  προσωπική υγιεινή, σίτιση, μεταβάσεις, διάβασμα, συμπεριφορά και  κοινωνικοποίηση). 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών επιμορφώνεται και  εξειδικεύεται συνεχώς. Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερώς οι  εξειδικεύσεις και οι πιστοποιήσεις που κατέχει. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 

Αισθητηριακή ολοκλήρωση: 

SI 1 Sensory Integration (S.I) pediatrics-Theory and Intervention (Module 1) (02/2019) SI 2 Sensory Integration (S.I) pediatrics-Advanced clinical reasoning and analysis  (Module 2) (09/2019) 

SI 3 Sensory Integration (S.I) pediatrics-The Art and Science of sensory Integration  treatment- A practical Approach, contact time and assignment (Module 3) (11/2019)  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πρακτική Εκπαίδευση <floor time> – The Greenspan Floortime Approach- (10/2019) Πρακτική Εκπαίδευση στην δομημένη Διδασκαλεία TEACCH από το UNC (05/2019) «Αυτισμός-Εκπαίδευση στην Πρώιμη Παρέμβαση και θεραπευτική αντιμετώπιση»  (11/2018-02/2019) 

Πρακτική Εκπαίδευση στο Τεστ Αξιολόγησης “Movement ABC-2” (11/2018) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Δυσπραξία-Αναπτυξιακή Διαταραχή κινητικού συντονισμού (01/2019) ΔΕΠΥ-Αξιολόγηση, Πρακτικές υποστήριξης και Τεχνικές παρέμβασης (11/2018) Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ΣΕΛΛΕ (04/2015) 

Art Therapy-IEK ΞΙΝΗ (03/12)  

Rapid Prompting Method (RPM) (09/2020)