Νικολακακης γιωργος

Ο Γιώργος Νικολακάκης είναι εργοθεραπευτής και απόφοιτος
από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος
εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΑΤΕΙ
Αθήνας) από το 2018. Έχει εργαστεί με παιδιά κάνοντας κλινική και
πρακτική άσκηση στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών (Πόρτα Ανοιχτή)
2016. Έχει υπάρξει συνοδός παιδιού με εγκεφαλική παράλυση σε
καλοκαιρινή κατασκήνωση του δήμου Αθηναίων διάρκειας τεσσάρων
εβδομάδων ( 2015 ) . Επίσης έχει εμπλακεί θεραπευτικά με παιδιά που
παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος αναπτυξιακών διαταραχών όπως
διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ( αυτισμός ) , διάσπαση προσοχής κ
υπερκινητικότητα, δυσπραξία , δυσκολίες στην αισθητηριακή ρύθμιση
και επεξεργασία, τον αδρό και λεπτό κινητικό συντονισμό, τη γραφή, το
παιχνίδι, τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής ( ένδυση, προσωπική
υγιεινή, σίτιση, μεταβάσεις, διάβασμα, συμπεριφορά και
κοινωνικοποίηση ) .
Έχει εξειδίκευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση :
– SI 1 Sensory Intergration (S.I.) paediatrics- Theory and Intervation ( Module 1) ( 02/ 2019)
– SI 2 Sensory Intergration ( S.I. ) paediatrics- Advanced clinical reasoning and analysis ( Module 2) ( 09/2019)
– SI 3 Sensory Intergration ( S. I. ) paediatrics – The Art and Science of sensory intergration treatment – A practical Approach , contact

time and assignment ( Module 3 ) ( 11/2019)


Έχει εκπαιδευτεί :
– Βασική εκπαίδευση στο «Occupational Performance Coaching –OPC» ( 06/2022 )
– Πρακτική εκπαίδευση στη δέσμη αξιολόγησης « ΒΟΤ- 2 Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2 nd Edition » (05-2022 )
– « SOS approach to feeding » ( 12/2021 )
– « Όραση και Αυτισμός » ( 12/2021)
– «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και ΔΑΦ» (10/2021)
– « Sherborne Developmental Movement » (10/2021)

– Στη πρακτική εκπαίδευση floor time – The Greenspan floortime Approach ( 10 / 2019 )
– Πρακτική εκπαίδευση στη δομημένη διδασκαλία TEACCH από το UNC ( 05 / 2019 ).
– Αυτισμός – Εκπαίδευση στην Πρώιμη Παρέμβαση και θεραπευτική
αντιμετώπιση ( 11 / 2018 – 02 / 2019 ).
Σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει :
– «Αυτισμός: Κλινική εικόνα και παρέμβαση» (02/2022)
– « Εισαγωγή στην αίσθηση της όρασης»(11/2021)
– «Γραφοκινητικές Δεξιότητες» (10/2021)
– Δυσπραξία Αναπτυξιακή Διαταραχή κινητικού συντονισμού (01/2019 )
– ΔΕΠΥ – Αξιολόγηση , Πρακτικές υποστήριξης και Τεχνικές παρέμβασης ( 11/2018 )
– Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ΣΕΛΛΕ ( 04/2015 )
– ART THERAPY – ΙΕΚ ΞΙΝΗ ( 03/2012 )