Μπικακη Κυριακη

Με βασικές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας της έχει συμμετάσχει σε σειρά μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων εξειδίκευσης , εργαστηρίων και συνεδρίων με αντικείμενα που αφορούν την ανίχνευση, διάγνωση, αποτελεσματική διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών, τη διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα και τη μάθηση παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, εκπαιδευτικές μεθόδους ανάδειξης των ικανοτήτων των παιδιών.

Σε θέση υπευθύνου στο Τμήμα Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών του κέντρου Εξέλιξη στις αρμοδιότητες της ανήκουν η διενέργεια μαθησιακού ελέγχου παιδιών και εφήβων, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών, η τακτή επαναξιολόγηση στόχων και πορείας , ενώ ασκεί εποπτικά καθήκοντα στους συνεργάτες του Τομέα.

Παράλληλα παρέχει ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους μέσα από ατομικά και ομαδικά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση λειτουργικών δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας, τη μείωση συναισθηματικών παραγόντων  που επιβαρύνουν το παιδί, την τροποποίηση μη αποτελεσματικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών όπως και την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, γνωστικών ικανοτήτων, στρατηγικής και λογικής σκέψης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ :

Διάγνωση και Συμβουλευτική Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες, Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην Αξιολόγηση Νοημοσύνης Παιδιού και Εφήβου-Ελληνική Νοημοσύνης WISC-III, Εκπαίδευση στη Θεωρία Συστημάτων Οικογένειας, Ετήσιο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης Ειδικών Αναπτυξιακών Διαταραχών σε παιδιά 0-6 ετών, Εκπαίδευση στην κατάρτιση ατομικών και ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας με σύνδρομο Asperger, δυσκολίες κοινωνικοποίησης, χαμηλή αυτο-εκτίμηση, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, διαταραχές λόγου.