μαυρογονατου σταυρουλα

Η Σταυρούλα-Μαρία Μαυρογόνατου είναι Ειδική Παιδαγωγός. Είναι απόφοιτη του
Πανεπιστήμιου Λευκωσίας με Μεταπτυχιακού δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής
και Ειδική Εκπαίδευση.


Έχει επίσης συμμετάσχει σε μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή
(MPhil/ Innovation in Special Education, University of Bolton, UK ), με θέμα ερευνητικής
εργασίας: ‘Συσχέτιση ανάμεσα στην οφθαλμική προσαρμοστική ικανότητα και την
αναγνωστική ικανότητα σε ένα σχολικό πληθυσμό που περιλαμβάνει και άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες.


Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα εξής προγράμματα εκπαίδευσης:
– BTEC5 Advanced Professional Certificate ‘Διαχείριση Μαθητών με
Συναισθηματικές Δυσκολίες.’ Edexcel, UK
– BTEC5 Advanced Professional Certificate. ‘Διαχείριση Μαθητών με Ιδιαίτερες
Εκπαιδευτικές Ανάγκες.’ Edexcel, UK
– BTEC5 Advanced Professional Certificate. ‘Διαχείριση Μαθητών με Αυτισμό-
Asperger Syndrome. Αιτιολογία και συμπτώματα.’ Edexcel, UK
– Πρώτο, Δεύτερο επίπεδο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Εθνικό Ίδρυμα
Κωφών, Αμπελόκηποι
Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης, φοιτά σε προπτυχιακό πρόγραμμα
Ψυχολογίας (BSc (Hons) Psychology Science, Canterbury Christ Church University,
UK).
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων που σχετίζονται με τις μαθησιακές
δυσκολίες, την όραση, τον αυτισμό, τις συμπεριφορικές και συναισθηματικές
δυσκολίες.


Από το 2012 εκπαιδεύτηκε και εργάζεται σε ιδιωτικά ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα αλλά
και σε σχολικά πλαίσια (παράλληλη στήριξη), αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση εξατομικευμένων αποκαταστασιακών προγραμμάτων σε μαθητές με
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες , ΔΕΠΥ και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.