Μαργαριτιδου Σοφια

Η Σοφία Μαργαριτίδου είναι Εργοθεραπεύτρια, απόφοιτος του τμήματος
εργοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Με
το πέρας των σπουδών της συνέχισε την εξειδίκευση της στον τομέα της Ειδικής
Αγωγής και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο και συνεχίζει με τις μεταπτυχιακές σπουδές της με τίτλο «Master of
Science with a major in Occupational Therapy» στο τμήμα School of Health in Welfare του Πανεπιστημίου Jönköping της Σουηδίας.

 Έχει εκπαιδευτεί από το Πανεπιστήμιο της California USC – Chan Division of Occupational Science and
Occupational Therapy στην χρήση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ως μέσο
παρέμβασης με εξειδίκευση στην χρήση της στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
και την πρώιμη παρέμβαση. Επίσης, έχει εκπαιδευθεί στο Early Start Denver Model από το Mind Institute, University of California, Davis (Introductory Workshop).

Σε κλινικό επίπεδο συνεργάζεται με ιδιωτικά πλαίσια
αποκατάστασης προσφέροντας υπηρεσίες εργοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους με
νευροαναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, ενώ στο παρελθόν έχει
διεξάγει ομιλίες για την εκπαίδευση και ενημέρωση γονέων και έχει συμμετάσχει σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την προαγωγή του Έργου και της Εργοθεραπείας σε
κοινότητες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Επιπλέον, πήρε μέρος στο EASI – Greek Team με στόχο την εκπαίδευση και στάθμιση νέου αξιολογητικού εργαλείου στην αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Επιπρόσθετα Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις

– Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας: Εκπαίδευση και
Θεραπευτική Προσέγγιση
– Το παιχνίδι και η συμβολή του στην Ανάπτυξη του παιδιού

– Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο
– Η σπουδαιότητα της επιστήμης του Έργου στην κλινική πρακτική της
Εργοθεραπείας και τεκμηρίωση
– Η Διαπαιδαγώγηση στην παιδική ηλικία
– Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική
– Το παιδικό ιχνογράφημα : Τι είναι; Τεχνικές ανάλυσης και ερμηνείας του
παιδικού σχεδίου
– Αναπτυξιακές Διαταραχές – Εργαλεία Γνωστικο-κινητικής Αξιολόγησης και
Μέθοδοι Παρέμβασης
– Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση