Μαρια Τσαπε

Η Μαρία Τσάπε είναι λογοθεραπεύτρια απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείριας του
Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών από το 2015. Πραγματοποιεί
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με
προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Από το 2015 εργάζεται σε ιδιωτικές δομές παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα λόγου
και ομιλίας αλλά και σε σχολεία στην Αθήνα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια σεμινάρια και συνέδρια που έχει παρακολουθήσει.


Μετεκπαιδεύσεις- Συνεχιζόμενη Κατάρτιση
 TEACCH: Asheville Center- 2016 (Αθήνα, Ελλάδα).
 Pyramid Educational Consultants, Hellas – Πλέσσα Α. Αραμπίσογλου Ε.
“PECS – Basic Training Workshop – 2015 (Αθήνα, Ελλάδα).
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών «Εισαγωγή στη
θεραπεία και αποκατάσταση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος
Μέσης και Χαμηλής Λειτουργικότητας» Κέντρο Παιδιού & Εφήβου -2018 (Αθήνα, Ελλάδα).
 A Three- Part Treatment Plan For Oral Placement Therapy. Stark &Watson – 2018 (Αθήνα, Ελλάδα)

 Εκπαίδευση – Εποπτεία Λογοθεραπευτών. 2016 – 2017, (Αθήνα, Ελλάδα) Εισηγητής Παναγιώτης Κοκμοτός.

 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Αξιολόγηση και Παρέμβαση. Stark & Watson -2016 (Αθήνα, Ελλάδα)

 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Αξιολόγηση, Διάγνωση, Στρατηγικές
Αντιμετώπισης. -2016 (Ιωάννινα, Ελλάδα) Εισηγητής Φώτης Παπαναστασίου.

II. Συνέδρια- Ημερίδες

 Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης στο Σχολικό Πλαίσιο -2015 (Αθήνα, Ελλάδα).
 Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών “Κλινικές
Παρεμβάσεις στις Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας” – 2012 (Αθήνα, Ελλάδα).
 3 rd European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of
Verbal Communication Disorders- 2010 (Ολυμπία, Ελλάδα).

Με γνώμονα την διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση εκτός από την συμμετοχή σε
σεμινάρια και εκπαιδεύσεις παρακολουθεί προγράμματα εποπτειών (ατομικών και ομαδικών)