ΜΑΚΑΤΟΝ

μακατον

Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα γλωσσικό- επικοινωνιακό πρόγραμμα που υποστηρίζει τις δεξιότητες λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα. Όταν η δεξιότητα της ομιλίας απουσιάζει ή υπολείπεται και η κατανόηση δεν συμβαδίζει με την ηλικία ενός παιδιού, το ΜΑΚΑΤΟΝ εφαρμόζεται προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ελλιπών επικοινωνιακών και γλωσσικών δομών. Το ΜΑΚΑΤΟΝ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και όλες τις διαγνωστικές ομάδες που παρουσιάζουν δυσκολίες επικοινωνίας, κατανόησης, καθυστέρηση λόγου και ομιλίας (όπως Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές, Εγκεφαλική Παράλυση, Σύνδρομο Υπερκινητικότητας και Ελλειμματικής Προσοχής κλπ). Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. 


Για περισσότερες πληροφορίες: