Λογοθεραπεια

Τι ειναι λογοθεραπεια;

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου-ομιλίας, φωνής, και μάσησης – κατάποσης όπως αυτές προκύπτουν σε παιδιά και ενήλικες ως αποτέλεσμα νευρολογικών, εξελικτικών ή λειτουργικών αιτιών. Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας ξεκινά μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης, που χτίζεται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Το παιδί εξερευνά το περιβάλλον του, αναπτύσει επικοινωνιακή πρόθεση και μη λεκτικούς τρόπους για να επικοινωνήσει τις ανάγκες του, κατανοεί την αναφορά και σταδιακά φτάνει στο στάδιο της λεκτικής επικοινωνίας. Στο στάδιο αυτό ξεκινά η ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της γλώσσας, όπως μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία.

 

Διαταραχες που σχετιζονται με την γλωσσικη αναπτυξη

¨     Διαταραχές άρθρωσης και φωνητικές διαταραχές
¨     Διαταραχές ομιλίας (διαταραχές ροής της ομιλίας, τραυλισμός )
¨     Διαταραχές φωνής(αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία, κ.α.)
¨    Γλωσσικές διαταραχές (αναπτυξιακές και άλλες ) :
Ως προς τη δομή (φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό επίπεδο)
Ως προς το περιεχόμενο (σημασιολογικό επίπεδο)
Ως προς τη χρήση (πραγματολογικό επίπεδο)
¨     Διαταραχές του γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία,
δυσορθρογραφία, δυσγραφία και άλλα)
¨      Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (διαταραχές αυτιστικού φάσματος) ή αυτισμός
¨     Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας (δυσαρθρίες και άλλα)
¨     Ρινολαλίες
¨     Γλωσσικούς αρνητισμούς
¨     Επιβραδύνσεις στη γλωσσική εξέλιξη

 

Ο ρόλος του λογοπεδικού

Ο λογοπεδικός έχει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και
επιστημονικής μελέτης της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών, που
συνδέονται με αυτή. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία
περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση
του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και με όλες τις κατάλληλες
μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

 

Η αξιολογητική διαδικασία

Η αξιολόγηση απαιτεί μια πλήρη εκτίμηση όλων των λειτουργιών και παραμέτρων
των ικανοτήτων επικοινωνίας, κατανόησης του προφορικού λόγου, λεκτικής
έκφρασης, και της γενικότερης χρήσης του λόγου. Λαμβάνονται, ωστόσο, υπόψη οι
ανάγκες των ασθενών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού τους
περιβάλλοντος.
Πρόκειται για μια συνεχή διεργασία που συχνά απαιτεί την συνεργασία ειδικών από
άλλους επιστημονικούς κλάδους. Η διάγνωση πραγματοποιείται με τη βοήθεια
αντικειμενικών διαδικασιών και κλινικής παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα,
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω αξιολογητικά εργαλεία:
– Derbyshire Language Scheme (Object/Picture Test)
– Renfrew Action Picture Test
– Renfrew Word Finding Test
– Bus Story Test
– CELF- Preschool
– CELF UK
– Test of Pragmatic Language (TOPL)
– Δοκιμασία γλωσσικής αντίληψης και έκφρασης

 

Παρέμβαση

Η παρέμβαση έχει σαν στόχο να φθάσει τον ασθενή, ανάλογα με τις δυνατότητές του,
στο μέγιστο επίπεδο λειτουργίας και επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον
του – κοινωνικό και/η σχολικό και/η επαγγελματικό – για να επιτύχει ή να διατηρήσει
έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι παρέμβασης:
– Άμεση Παρέμβαση (ατομικές συνεδρίες)
– Έμμεση Παρέμβαση (συμβουλευτική γονέων)
– Ομαδική Παρέμβαση (παρακολούθηση θεραπευτικών ομάδων)
– Μέθοδος PECS
– Χρήση MACATON