Καρυοφυλλη Χριστινα

Η Καρυοφύλλη Χριστίνα είναι Ειδική Παιδαγωγός, απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικής και

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα σεμιναρίων σχετικά με την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και την

ενδυνάμωση των μελών της ομάδας. Είναι κάτοχος 1ου,2ου και 3ου επιπέδου Νοηματικής Γλώσσας και

έχει εργαστεί σε πλαίσια σχολικών μονάδων αλλά και σε ιδιωτικές δομές σχεδιάζοντας εξατομικευμένα

εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με συναισθηματικές, αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες.

Επιπρόσθετα έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε προγράμματα κατασκηνώσεων, ως προπονήτρια, σε

αθλητικές δραστηριότητες παιδιών και εφήβων αλλά και σε εκπαιδευτικά πλαίσια δημόσιων φορέων.

Εξειδικεύεται σε προγράμματα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών.