ευσταθια φατουρου

Η Ευσταθία Φατούρου είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογοθεραπείας από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

 

Παράλληλα έχει εκπαιδευτεί σε προγράμματα για την ανίχνευση, την αξιολόγηση της

λειτουργικότητας, την επικοινωνία, την εκπαίδευση και τη δόμηση προγράμματος

παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΠΑΙΣ, ΕΔΑΛΦΑ, TEACCH, PECS, Attention Autism, 

Σεμινάριο Συστοιχίας Δοκιμασιών Γλωσσικής Ανάπτυξης).

Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στην Εντατική Αλληλεπίδραση και το Phoneme Touch

and Say για την Ανάπτυξη του Λόγου, της Ομιλίας και της Φωνολογικής Ενημερότητας.

 

Ακόμα, κατέχει πιστοποίηση στη μέθοδο γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille)

και άδεια χορήγησης του Αθηνά Τεστ (Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών).

Από το 2013 έως και σήμερα έχει εργαστεί σε ιδιωτικά κέντρα σε παιδιά με

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές λόγου και ομιλίας, σύνδρομα,

Νοητική Υστέρηση, Τραυλισμό κ.ά..

 

Με γνώμονα τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση, εκτός από τη συμμετοχή σε

σεμινάρια, παρακολουθεί προγράμματα εποπτειών (ατομικών και ομαδικών), ενώ

διατηρεί και ιστολόγιο που φιλοξενεί άρθρα με σχετική θεματολογία.