Εκπαιδευση στο Early Start Denver Model- Δεκ 2020

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της εκπαίδευσης των θεραπευτών στο Early Start Denver Model, το μοντέλο πρώιμης παρέμβασης που ενσωματώνει εντατικές εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis – ABA) σε συνδυασμό με μια αναπτυξιακή προσέγγιση. Μεγαλώνει η ομάδα των θεραπευτών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ που εφαρμόζει το πρωτόκολλο, πάντα με εποπτεία παιδοψυχιάτρου, πιστοποιημένου εκπαιδευτή.