δωρα γερολυμου

 

Η Γερόλυμου Θεοδώρα είναι απόφοιτη του τμήματος Εργοθεραπείας του Ανώτατου

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών από το 2014 και μέλος του Συλλόγου

Ελλήνων Εργοθεραπευτών. Είναι συνεργάτιδα του χώρου από το 2014. Συνεργάζεται με

ιδιωτικά πλαίσια για τη παροχή υπηρεσιών εργοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους.

 

 Έχει ολοκληρώσει την Εκπαίδευση στη «Θεωρία, Αξιολόγηση Παρέμβαση της

Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης» με εισηγήτρια την Άννα Σαμψωνίδου, MA, OTR και την Erna

Imperatore Blanche, PhD, OTR/L. Έχει εκπαιδευθεί στο Early Start Denver Model από το Mind Institute, University of California, Davis (Introductory Workshop).

Επίσης, έχει παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις όπως η θεραπευτική

«Μέθοδος Wilbarger: Αισθητηριακή αμυντικότητα», «Όραση και Μαθησιακές δυσκολίες»,

το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών «Βασικές Αρχές Αναπτυξιακής

και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής», το «DIR101:Introduction to DIR and DIRFloortime», το

«Relationship Development Intervention (RDI)», την σεξουαλική αγωγή για ΑΜΕΑ και άλλα.

 

Έχει συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας για το «Παιχνίδι ως θεραπευτικό και εκπαιδευτικό

εργαλείο για παιδιά με ΔΑΦ» και έχει παρακολουθήσει κλινικά φροντιστήρια του

Ελληνικού Επιστημονικού Δικτύου Αυτισμού. Εποπτεύεται σταθερά σε κλινικό και

θεωρητικό επίπεδο. Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο «Picky Eaters vs. Problem Feeders:

Η Προσέγγιση Σίτιση – SOS»/ Βασική κι Ανώτερη Εκπαίδευση και άλλα σεμινάρια που

αφορούν στη βρεφική δυσφαγία και τα προβλήματα σίτισης στη παιδική ηλικία. Ενδεικτικά αναφέρονται η «Ηρεμία στα Γεύματα» του Get Permission Approach

(Marsha Dunn Klein) και Αξιολόγηση παιδιών με επιλεκτικότητα στο φαγητό (Karen Dilfer).

 

 Έχει παρουσιάσει εργασία με θέμα το “The SOS Approach to feeding / Σίτιση με τη μέθοδο

SOS’’ στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού και ομιλίες σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

σχετικά με τις δυσκολίες σίτισης στη παιδική ηλικία και ειδικά στα παιδιά με ΔΑΔ.