Γραμματσουλια Βασιλικη

Η Βασιλική Γραμματσούλια, είναι λογοθεραπεύτρια, απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας, του

Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών, από το 2019. Κατέχει μεταπτυχιακό

τίτλο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από το 2022.

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει το άρθρο «A Greek Pediatric Word Recognition Test by

Picture Identification». Brain Sciences, (2023) μία Ελληνική Παιδιατρική Δοκιμασία Αναγνώρισης Λέξεων με Αναγνώριση Εικόνας.

Από το 2019 εργάζεται σε ιδιωτικές δομές παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές

και δυσκολίες λόγου και ομιλίας, ενώ το 2023 εκπαιδεύτηκε στη μέθοδο Montessori στο σχολείο Montessori Kinder στη Βαρκελώνη.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα σεμινάρια μετεκπαίδευσης και συνέδρια που έχει παρακολουθήσει:

Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα, Δρ Χάρις Καρνέζη (Αθήνα, 2023)

The Role of NMES & sEMG in Dysphagia Management across the Lifespan, Dr Marissa Barrera (webinar, 2023)

Feeding Therapy, Lori Overland (webinar, 2022)

Young Children & Childhood Apraxia of Speech, m-learn (webinar, 2022)

Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια βίου Μάθησης, 2021 – 2022

Grade the Ask: Sensitive and Successful Strategies for New Food, Marsha Dunn Klein (webinar, 2020)

A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, Monica Purdy (Αθήνα, 2019)

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας, ΣΕΛΛΕ (Πάτρα, 2019)

Προχωρημένη Κατάρτιση PECS – Επίπεδο ΙΙ, Pyramid Educational Consultants (Αθήνα, 2019)

TEACCH, Προσέγγιση (Αθήνα, 2018)

Βασική Κατάρτιση PECS, Επίπεδο I, Pyramid Educational Consultants (Πάτρα, 2017)

1o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας, ΣΕΛΛΕ (Ιωάννινα, 2017)